Sosial-ykdysady görkezijileriň ulgamy

www.stat.gov.tm

Halkara standartyna laýyklykda reproduktiw saglygyň, ilat öwrenişiň we ösüşiň esasy görkezijilerini hasaplamagyň konsepsiýasy we usulyýeti

«Halkara standartlaryna laýyklykda reproduktiw saglygyň, ilat öwrenişiň we ösüşiň esasy görkezijilerini hasaplamagyň konsepsiýasy we usulyýeti» Türkmenistanda BMG IG goldaw bermegi bilen


2007-nji ýylda gös-göni Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan taýýarlanyldy we halkara konsultanty jenap Turgaý Unalan tarapyndan halkara ekspertizasyndan geçdi.