Döwlet statistik hasabat formalarynyň sanawy

www.stat.gov.tm

Döwlet statistiki hasabat formalary

3. Oba hojalygynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma  №1-bagy-bossan

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma 1-bagy-bossan

Forma №1-harajat

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma 1-harajat

Forma №1-kärende

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma 1-karende

Forma №4-oh

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma 4-oh

Forma №6-şkh

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Forma №7

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Forma №9-ösümlikleri goramak

Ýyllyk Formanyň nusgasy

Forma №10-ot-iým Ýyllyk Formanyň nusgasy

Gollanma 10-ot-iým

Forma №22 Ýyllyk Formanyň nusgasy

Gollanma 22

Forma №24-oh Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma 24-oh
Forma №29-oh Ýyllyk Formanyň nusgasy

Gollanma 29-oh

Forma №1-dayhan Ýarym ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma 1-dayhan
Forma  №1-meilnama Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma №2-bagy-bossan Çärýeklik Formanyň nusgasy

Gollanma 2-bagy-bossan

Forma №2-şkh Çärýeklik Formanyň nusgasy

Gollanma 2-skh

Forma № 1-oh Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma 1-oh

Forma №1-hyzmat (oba hojalygy) Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma 1-hyzmat (oba hojalygy)

Forma №2-pagta Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma 2-pagta

Forma №6-meh Aýlyk Formanyň nusgasy Gollanma _6-meh
Forma №11-dokun Aýlyk Formanyň nusgasy
Forma №12-suwarys Aýlyk Formanyň nusgasy
Forma №21-oba hojalyk nyrhlar Aýlyk Formanyň nusgasy
Forma №1-owlak-guzy Iki hepdelik Formanyň nusgasy Gollanma 1-owlak-guzy
Forma №7-meh Hepdelik Formanyň nusgasy Gollanma 7-meh
Forma №1-sürüm Gündelik Formanyň nusgasy
Forma №1-taýýarlaýyş Gündelik Formanyň nusgasy
Forma №2-taýýarlaýyş Gündelik Formanyň nusgasy
Forma №8-ekiş Gündelik Formanyň nusgasy

4. Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-MHI (aýlyk)

Aýlyk

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №3-ammar

Aýlyk

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1- kärende (döwlet emlägi)

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-MHI (çärýeklik)

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-söwda (ulag)

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Forma №1-hususylaşdyrma

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-ygtyýarnama

Ýarym ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-MHI

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma

 5. Maliýeniň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-bgç

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Forma № 3-ät

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Forma №1-bgç

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Forma №1-dgs

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Forma №1-gazna (Altyn asyr)

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Forma №1-gdi

Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma №1-km

Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma 1-km

Goşundy 1-km

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Forma №1-mýeb

Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma №1-mys (saglygy goraýyş)

Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma №1-tbi

Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma №2-ät

Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma №2-gk

Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma №2-mýs_(oba hojalyk)

Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma №3-mýs (ş.Aşgabat)

Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma №5-myş_(sport)

Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma №1-ät Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma №1-mm Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma №1-pg Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma №1-mi Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma №1-ýeb

Aýlyk Formanyň nusgasy
Forma №2-km Aýlyk Formanyň nusgasy

6. Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-ul (awtoulag)

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma № 1-ul (awtoulag)

Forma № 41-garaýol

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma №41-garaýol

Forma № 5-týa

Ýarym ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma  № 5-týa

Forma № 2 awto

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Gollanma № 2 awto

Forma    № 2-demir

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Gollanma № 2-demir

Forma 2-deňiz

Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma № 2 deňiz

Forma № 2 – howa

Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma № 2 – howa

Forma № 2 - isu

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Gollanma № 2-isu

Forma 4 ДТП-туркмен

Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma  4 ДТП-туркмен

Forma № 10-deňiz 

Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma 10-deňiz

Forma 65-isu туркм.

Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma 65-isu 

Forma № 65-awto

Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma 65 awto 

Forma № 65-demir

Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma № 65-demir

Forma № 65-deňiz

Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma № 65-deňiz

Forma № 1-awto -A

Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma  Форма 1-авто-A

Forma 11-aragatnaşyk

Çärýeklik Formanyň nusgasy

Gollanma 11-aragatnaşyk

Forma 13-aragatnaşyk Çärýeklik Formanyň nusgasy

Gollanma 13-aragatnaşyk

Forma № 65-aragatnaşyk Çärýeklik Formanyň nusgasy

Gollanma № 65-aragatnaşyk

Forma №1–ýuh Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma 1-ýuh

Forma № 1-awto Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma Forma № 1-awto
Forma 1-üstaşyr  Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma  № 2 – üstaşyr Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma  № 3 – üstaşyr Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma 3 deňiz Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma 3 deniz

Forma № 10-demir Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma № 10-demir

Forma № 10-howa ýol Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma  № 10-howa ýol

Forma № 10isu   Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma № 10isu  

Forma № 10-связь Aýlyk Formanyň nusgasy

 Forma  № 11-turb Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma  № 11-turb

Forma 61-isu  Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma 61-isu 

Forma № 61-awto Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma № 61-awto

Forma № 61-demir Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma № 61-demir

Forma №61-deňiz Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma № 61-deňiz

Forma  № 61- howa Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma № 61- howa

Forma № 61-turb Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma № 61-turb

Forma № 12-aragatnaşyk Aýlyk Formanyň nusgasy

Gollanma № 12-aragatnaşyk

7. Maddy serişdeleriniň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-mb

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma № 1-mb

         Forma № 4-üj           

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma № 4-üj    

9. Daşary söwdanyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №2-birža

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Gollanma №2-birža

Forma 3.№1-ätiýaç

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Forma №1-ulag

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Gollanma №1-ulag

Forma №1-syýahatçy

Çärýeklik

Formanyň nusgasy

Gollanma №1-syýahatçy

Forma №1-g (tebigi gaz)

Aýlyk

Formanyň nusgasy

Forma №1-e (elektrik energiýasy)

Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma № 2-syýahatçylyk

Aýlyk Formanyň nusgasy

11. Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy

Işgärleriň sanynyň we iş hakynyň statistikasy boýunça gollanma (.pdf)

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-hünär

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Forma № 1-z

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (işçi güýji)

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (jemleýji)

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (zähmet şertleri)

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Forma № 6-z (işgärler)

Ýyllyk

Formanyň nusgasy

Forma № 5-z (işgärler)

Ýarym ýyllyk

Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş)

Çärýeklik Formanyň nusgasy

GOLLANMA

Forma № 1-MÄ Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma № 2-z (işe ýerleşdiriliş) Çärýeklik Formanyň nusgasy
dowamy

Forma № 4-z Çärýeklik Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş) Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (jemleýji) Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1 Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (monitoring) Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma № 1-z Aýlyk Formanyň nusgasy

Forma № 1- z (IH) Bir wagtlaýyn Formanyň nusgasy

13.2 Durmuş ulgamynyň maliýe görkezijileri

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Ýyllyk
Aýlyk

13.3  Bedenterbiýe we sport statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 5-bt Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-bt Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 2-sport Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-sport Aýlyk Formanyň nusgasy Gollanma

13.5  Medeniýetiň we sungatyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1- muzeý Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №1- sirk Ýyllyk Formanyň nusgasy
Forma №1-haýwanat bagy Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №1-kitaphana Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №1-teatr Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma

13.7 Saglygy goraýşyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma  № 1-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 2 -saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 4-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 5-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 7-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 8-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 9-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 10-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  №11-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 13-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 14-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 16-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 17-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 18-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 19-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 20-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 21-saglyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Форма 22 здрав Ýyllyk Formanyň nusgasy
Forma  № 6-saglyk Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma

13.9 Durmuş goraglylygynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma  №  7-öş Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 1-durmuş goraglylygy Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 2-durmuş goraglylygy Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 5-durmuş  goraglylygy Çärýeklik Formanyň nusgasy Gollanma

13.10 Ilatyň ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-gaz Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-kýs Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-lagym Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-sçt Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-suw geçiriji Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №1-ýaşaýyş jaý gory Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-ýylylyk Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
F2-jf  2019 Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 4-ýaşaýyş jaý gory Ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-abadanlaşdyrma Ýarym ýyllyk
Forma № 1-göklendiriş Ýarym ýyllyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-ýörite ulaglar Ýarym ýyllyk
Forma № 1-suw geçiriji (gysga) Çärýeklik
Forma №1-hasaba alys enjamlar (gaz) Aýlyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №1-hasaba alys enjamlar (suw) Aýlyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-kýs Aýlyk Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №1-hasaba alyş enjamlar (el.energiýa)

14. Statistiki sanawlar

Formanyň ady

Döwürleri

Formanyň nusgasy

Gollanma

Kartoçka

Formanyň nusgasy

Gözleg