TürkmenStatyň kadalaşdyryjy hukuk namalary

www.stat.gov.tm

18.02.2019. TürkmenStat tarapyndan 2013-nji ýylyň 22-nji noýabryndaky 49 belgili buýruk bilen tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministirligi tarapyndan 2013-nji ýylyň 29-njy noýabrynda 715 belgi bilen bellige alnan “Türkmenistanyň döwlet statistika edaralary tarapyndan administiratiw hukuk bozulmalary baradaky işlere seredilmeginiň tertibi hakynda düzgünnama ".

Gözleg