Bildirişler

www.stat.gov.tm

Täzelikler

TürkmenStatyň Internet saýtynyň "Statistiki klassifikatorlar" mowzugynda "Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugy tarapyndan 2017-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda 238- iş belgili buýrugy bilen tassyklanyldy we güýje girizildi. TDS 619-2017 Türkmenistanyň  ýokary hünär biliminiň taýýarlygynyň ugurlarynyň we hänärleriniň Döwlet klassifikatorynyň soňky nusgasy ýerleşdirildi.

Boş iş orunlar


Kompýuter tehnologiýalary müdirligi üçin


Gözleg