Türkmenistanyň administratiw-çäkleýin bölünişi

www.stat.gov.tm

Türkmenistanyň sebitler boýunça administratiw-çäkleýin bölünişi

2018-nji ýylyň 1-nji oktýabr ýagdaýyna Türkmenistanyň sebitler boýunça administratiw-çäkleýin bölünişi

Çäkler


Etraplar


Şäherlerdäki etraplar


Şäherler


şol sanda:


Şäherçeler


Geňeşlikler


Oba ilatly ýerler


paýtagt


etrap hukukly şäherler


etraplardaky şäherler


Türkmenistan - jemi


43


6


51


1


11


39


62


504


1717


şol sanda:Aşgabat ş.


0


4


1


1


0


0


0


0


0


Ahal welaýaty


7


0


8


0


1


7


10


89


235


Balkan welaýaty


6


2


10


0


5


5


13


33


112


Daşoguz welaýaty


9


0


9


0


2


7


1


134


612


Lebap  welaýaty


10


0


15


0


1


14


24


105


429


Mary welaýaty


11


0


8


0


2


6


14


143


329