Türkmenistan boýunça bölek satuw
söwdasynda awtomobil serişdeleriniň ortaça bazar nyrhlary

www.stat.gov.tm

Türkmenistan boýunça bölek satuw söwdasynda awtomobil serişdeleriniň ortaça bazar nyrhlary

“Bölek satuw söwdasynda awtoulag serişdeleriniň ortaça bazar nyrhlary” atly ýygyndy çärýekleýin göýberilýär. Ol awtoulaglaryň goýberilen ýyllaryna we kysymlaryna görä nyrhlaryny öz içine alýar