Контакты

www.stat.gov.tm

Salgylarymyz

t/b

Sebitler

Indeks we edaranyň ýerleşýän ýeri

Telefon belgileri

Aşgabat şäheri

1

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

744000 Arçabil şaýoly, 100 jaý

(99312) 39-27-44

2

Aşgabat şäheriniň statistika müdirligi

744000 Magtymguly şaýoly, 72 jaý

(99312) 94-28-06

3

Büzmeýin etrabynyň statistika müdirligi

744000 Magtymguly şaýoly, 72 jaý

(99312) 94-22-52

Ahal welaýaty

1

Ahal welaýatynyň statistika müdirligi

745205  Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby,  Halklaryň dostlygy köçesi, 2 jaý

(99312) 57-43-58

2

Ak bugdaý etrabynyň statistika bölümi

745205  Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew şäherçesi, Watan köçesi, 1 jaý

(993137) 34-6-15

3

Gökdepe etrabynyň Statistika bölümi

745190  Ahal welaýaty, Gökdepe şäheri, Ataýew köçesi, 4 jaý

(993132) 4-08-48

4

Kaka etrabynyň statistika bölümi

745340  Ahal welaýaty, Kaka etraby, Kaka şäheri

(993133) 31-4-90

5

Tejen şäheriniň statistika bölümi

745360 Ahal welaýaty, Tejen şäheri,  Häkimlik köçesi, 23 jaý

(993135) 4-83-54

6

Tejen etrabynyň statistika bölümi

745360  Ahal welaýaty, Tejen etraby, Altyn asyr şäheri, Türkmenbaşy köçesi,   3 jaý

(993135) 4-61-59

7

Babadaýhan etrabynyň statistika bölümi

745380 Ahal welaýaty, Babadaýhan şäheri,  Gülzar köçesi, 2 jaý

(993136) 3-21-84

8

Bäherden etrabynyň statistika bölümi

745180  Ahal welaýaty, Bäherden şäheri,  Ýaşlyk köçesi. 6 jaý

(993131) 21-9-36

9

Sarahs etrabynyň statistika bölümi

745250  Ahal welaýaty, Sarahs şäheri,   Niýazow köçesi, 4 jaý

(993134) 21-1-90

Balkan welaýaty

1

Türkmenbaşy şäheriniň statistika bölümi

745100  Balkanabat şäheri, 154-nji jaý toplumy,1 jaý

(800222) 6-97-12

(800222) 6-01-82

2

Türkmenbaşy etrabynyň statistika bölümi

745000   Türkmenbaşy etraby, Magtymguly köçesi,   4 jaý

(800243) 2-57-02

(800243)2-16-11

3

Serdar şäheriniň statistika bölümi

745000  Serdar şäheri, Gülistan köçesi, 13 ”A”  jaý

(800243) 79-3-01

4

Serdar etraby etrabynyň statistika bölümi

745150  Serdar etraby, Puşkin köçesi, 3-nji jaý

(800246) 5-05-83  (800246) 5-12-27 (800246) 5-51-67

5

Etrek etrabynyň statistika bölümi

745150 Etrek etraby, Puşkin köçesi, 3 jaý

(800246) 5-12-27

6

Hazar şäheriniň statistika bölümi

745230 Hazar şäheri, Türkmenbaşy şaýoly,16 jaý

(800242) 4-05-25

7

Gumdag şäheriniň statistika bölümi

745110 Gumdag şäheri,  8-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 4 jaý

(800241) 4-30-13

8

Magtymguly etrabynyň statistika bölümi

745160  Magtymguly etraby, Garadäli-Gökleň köçesi, 28 jaý

(800248) 4-05-69

9

Esenguly etrabynyň statistika bölümi

745240  Esenguly şäheri, 11-nji köçesi, 324 jaý

(800245) 3-22-91  (800245) 3-24-92

10

Bereket etrabynyň statistika bölümi

745130  Bereket etraby, Babaýew köçesi, 65  jaý

(800247) 3-12-47

Mary welaýaty

1

Mary welaýatynyň statistika müdirligi

745400 Mary şäheri, Magtymguly köçesi, 8 jaý

(993522) 6-05-49

2

Mary şäheriniń statistika bölümi

745400 Mary şäheri, Magtymguly köçesi, 8 jaý

(993522) 6-08-02

3

Mary etrabynyñ statistika bölümi

745400 Mary etraby, Magtymguly köçesi, 2 jaý

(993522) 6-73-32

4

Baýramaly şäheriniñ statistika bölümi

746000  Baýramaly şäheri, Garaşsyzlyk köçesi, 13 jaý

(993564) 6-66-33

5

Baýramaly etrabynyñ statistika bölümi

746000  Baýramaly etraby, Şatlyk köçesi, 15 jaý

(993564) 6-67-28

6

Garagum etrabynyñ statistika bölümi

746014 Garagum etraby, Bitaraplyk köçesi, 1 jaý

(993557) 4-10-03

7

Sakarçäge etrabynyñ statistika bölümi

745420 Sakarçäge etraby, Baýnazarow köçesi, 73 jaý

(993566) 5-01-66

8

Wekilbazar etrabynyñ statistika bölümi

745480 Wekilbazar etraby, Türkmenistan köçesi, 10 jaý

(993558) 6-24-36

9

Türkmengala  etrabynyñ statistika bölümi

745430 Türkmengala  etraby, Magtumguly köçesi, 26 jaý

(993569) 3-13-80

10

Ýolöten etrabynyñ statistika bölümi

746420 Ýolöten etraby, Atçapar köçesi, 71 jaý

(993560) 6-01-68

11

Murgap etrabynyñ statistika bölümi

745450 Murgap etraby, Azady köçesi, 44 jaý

(993565) 4-00-90

12

Tagtabazar etrabynyñ statistika bölümi

746520 Tagtabazar etraby, Magtumguly köçesi, 25 jaý

(993568) 5-12-02

13

Oguzhan etrabynyñ statistika bölümi

745391 Oguzhan etraby, Altyn asyr köçesi, 4 jaý

(993559) 6-55-12

14

Serhetabat etrabynyñ statistika bölümi

746570 Serhetabat etraby, Galkynyş köçesi, 5 jaý

(993561) 4-02-93

Lebap welaýaty

1

Lebap welaýatynyň statistika müdirligi

746100, Türkmenabat şäheri, Görogly beg Türkmen köçesi,

2a jaý

(993422) 2-36-70

2

Türkmenabat şäheriniň statistika bölümi

746100, Türkmenabat şäheri, S.A.Nyýazow şaýoly, 42 jaý

(993422) 3-20-13

3

Çärjew etrabynyň statistika bölümi

746101, Çärjew etraby, Çärjew şäherçe çägi

(993433) 5-50-48

4

Saýat etrabynyň statistika bölümi

746120, Saýat etraby, Saýat şäheri, S.A.Nyýazow köçesi, 42 jaý

(993447) 23-1-05

5

Halaç etrabynyň statistika bölümi

746632, Halaç etraby, Halaç şäheri, S.A.Nyýazow köçesi, 29 jaý

(993441) 20-4-32

6

Hojambaz etrabynyň statistika bölümi

746150, Hojambaz etraby, Hojambaz şäheri, S.Nyýazow köçesi, 55 jaý

(993442) 20-3-39

7

Kerki etrabynyň statistika bölümi

746620, Kerki şäheri, S.Nyýazow köçesi, 36 jaý

(993444) 2-53-75

8

Köýtendag etrabynyň statistika bölümi

746670, Köýtendag etraby, Köýtendag şäheri, Türkmenbaşy köçesi, 43 jaý

(993440) 2-09-06

9

Darganata etrabynyň statistika bölümi

746240, Darganata etraby, Darganata şäheri, H.Babaýew, 15 jaý

(993445) 20-1-50

10

Dänew etrabynyň statistika bölümi

746200, Dänew etraby, Dänew şäheri, Atamyrat aga köçesi, 1 jaý

(993446) 20-4-82

11

Döwletli etrabynyň statistika bölümi

746614, Döwleti etraby, Döwletli  şäherçesi, Şaýoly, 12 jaý

(993434) 2-00-32

12

Farap etrabynyň statistika bölümi

746070, Farap etraby, Farap şäheri, Gurbansoltan eje köçesi, 19 jaý

(993448) 21-1-50

Daşoguz welaýaty

1

Daşoguz welaýatynyň statistika müdirligi

746300 Daşoguz şäheri, Al Horezmi köçesi, 31 jaý

(800322) 9-13-91

2

Daşoguz şäheriniň statistika bölümi

746300 Daşoguz şäheri, Al Horezmi köçesi, 31 jaý

(800322) 9-23-61

3

Köneürgenç şäheriniň statistika bölümi

746370 Köneürgenç şäheri, Aşgabat köçesi, 18 jaý

(800347) 32-2-83

4

Boldumsaz etrabynyň statistika bölümi

746350 Boldumsaz etraby, S.A.Nyýazow köçesi, 42 jaý

(800346) 33-0-34

5

Görogly etrabynyň statistika bölümi

746380 Görogly etraby, S.A.Nyýazow köçesi, 30 jaý

(800340) 31-6-89

6

Gubadag etrabynyň statistika bölümi

746363  Gubadag etraby, Özbegistan köçesi, 3 jaý

(800345) 31-3-96

7

Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň statistika bölümi

746320  Gurbansoltan eje adyndaky etraby, S.Türkmenbaşy şaýoly, 5 jaý

(800343) 31-1-48

8

Köneürgenç etrabynyň stastika bölümi

746370  Köneürgenç etraby, S.A.Nyýazow şaýoly. 22 jaý

(800347) 32-1-42

9

S.A.Niýazow adyndaky etrabynyň statistika bölümi

746311 S.A.Niýazow adyndaky etraby, Türkmenbaşy şaýoly, 8 jaý

(800348) 31-6-54

10

Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň statistika bölümi

746400 Saparmyrat Türkmenbaşy etraby, Türkmenbaşy şaýoly, 1 jaý

(800349) 32-4-88

11

Ruhubelent  etrabynyň statistika bölümi

746401 Ruhubelent  etraby, Şagadam köçesi, 5 jaý

(800342) 31-1-21

12

Akdepe  etrabynyň statistika bölümi

746340 Akdepe  etraby, Diýar köçesi, 31 jay

(800344) 30-2-66

Поиск