Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

Usulyýet  

"Harajatlar-önüm goýberiş" binýatlaýyn tablisalarynyň işlenip düzülmegini maglumat taýdan üpjün etmek maksady bilen seçimleýin statistik gözegçiligi geçirmegiň usuly

Forma № RPT–IOK-001 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ÇIG NEBITIŇ WE NEBIT BILEN
UGURDAŞ ÇYKÝAN GAZYŇ GAZYLYP ALNYŞY» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-004 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «NEBITI WE GAZY GAZYLYP ALNANDA
BERILÝÄN HYZMATLAR» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-005 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «TEBIGY GAZYŇ WE GAZ
KONDENSATYNYŇ GAZYLYP ÇYKARYLŞY»; «SUWUKLANDYRYLAN
GAZYŇ ÖNDÜRILIŞ I» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ
WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-006 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «GAÝRY PEÝDALY MAGDANLARYŇ
GAZYP ALNYŞY» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-009 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «SUWY TOPLANYŞY, ARASSALANYŞY
WE PAÝLANYŞY» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-010 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ZERGÄRÇILIK ÖNÜMLERIŇ
ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-011 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «BOÝAGLARYŇ, LAKLARYŇ,
SYRÇALARYŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-012 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «TAÝÝAR DOKMA ÖNÜMLERINIŇ
ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-013 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «OBA HOJALYGY WE BU ULGAMDA
HYZMATLARYŇ BERLIŞ I» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-014 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ELEKTROENERGIÝANYŇ, GAZYŇ,
BUGYŇ WE GYZGYN SUWYŇ ÖNÜMÇILIGI, BERLIŞI WE PAÝLANYLŞY»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-015 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ELEKTROARAGATNAŞYK
ULGAMYNDAKY IŞ » GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ
WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-016 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «POÇTA WE KURÝERÇILIK IŞ I»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-018 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «SYÝAHAT AGENSTWALARYŇ IŞI»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-019 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «AWTOMOBIL ULAGYNYŇ GAÝRY
KÖMEKÇI IŞ I» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-020 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ÝÜKLERI ULAGDA GATNATMAK ÜÇIN
IŞLÄP TAÝÝARLAMAK» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-021 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «OBA HOJALYGY WE BU ULGAMDA
HYZMATLARYŇ BERLIŞ I» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-022 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «IÇERKI SUW ULAGYŇ IŞ I»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-023 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «DEŇIZ ULAGYNYŇ IŞ I» GURAMANYŇ
ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-024 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «TURBAGEÇIRIJILER BOÝUNÇA
DAŞAMA» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-025 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «TERTIBE BOÝUN BOLÝAN
AWTOMOBIL (AWTOBUS) ÝOLAGÇY ULAGYNYŇ IŞI; TAKSIŇ IŞI;
GAÝRY GURYÝER ÝOLAGÇY ULAGYNYŇ IŞI; AWTOMOBIL ÝÜK
ULAGYNYŇ IŞ I » GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-026 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «DEMIR ÝOL YLAGYNYŇ IŞ I»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-027 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «AWTOULAG SERIŞDELERINIŇ WE
MOTOSIKLLERIŇ SÖWDASYNDAN BAŞGA BÖLEK SATUW SÖWDA»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-028 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «LOMAÝ SÖWDA, AGENTLERIŇ ÜSTI
BILEN EDILÝÄN SÖWDANY GOŞMAK BILEN, AWTOULAG SERIŞDELERIŇ
WE MOTOSIKLLERIŇ SÖWDASYNDAN BAŞGA» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-029 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «MOTOR ÝANGYJYNYŇ BÖLEK SATUW
SÖWDASY» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-030 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «AWTOULAG SERIŞDELERI BEJERMEK
WE TEHNIKI TAÝDAN HYZMAT ETMEK» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-031 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «AWTOULAG SERIŞDELERINIŇ
SÖWDASY» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-032 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «BEJERGI IŞLERIŇ ÖNÜMÇILIGI»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-033 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «JAÝLARYŇ WE DESGALARYŇ INJENER
ENJAMLARYNYŇ MONTAŽY» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-034 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ÝYGNAMA GURNAMALARDAN
JAÝLARYŇ WE DESGALARYŇ MONTAŽY» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-036 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «KÖPRÜLERI, ÝERÜSTI AWTOULAG
ÝOLLARY, TUNELLERI WE ÝERASTY ÝOLLARY GURMAK BOÝUNÇA
UMUMY GURLUŞYK IŞLERIŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-037 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «JAÝLARY GALDYRMAK BOÝUNÇA
UMUMY GURLUŞYK IŞLERIŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-038 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «MAGISTRAL WE ÝERLI
TURBAGEÇIRIJILERI, ARAGATNAŞYK LINIÝALARYNY WE
ELEKTROGEÇIRIJI LINIÝALARYNY GEÇIRMEK BOÝUNÇA UMUMY
GURLUŞYK IŞLERINIŇ ÖNÜMÇILIGI, ARABAGLANŞYKLY KÖMEKÇI
IŞLERI GOŞMAK BILEN» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-039 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ÝOL, AERODROM WE SPORT
DESGALARYŇ GURLUŞYGY; SUW DESGALARYŇ GURLUŞYGY; GAÝRY
GURLUŞYK IŞLERINIŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-040 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «GÖZLEG BURAWLAMASY»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-041 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «BINALARY IŞLÄP TAÝÝARLAMAK WE
ÝYKMAK; ÝER IŞLERINIŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-046 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «MEDIKO-HIRURGIKI ENJAMLARYŇ,
WE ORTOPEDIKI ESBAPLARYŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-049 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «DAŞY ÖRTÜLEN SIMLARYŇ WE
KABELLERIŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-050 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ELEKTRIK PAÝLAÝJY WE SAZLAÝJY
APPARATURANYŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-053 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ÝÖRITE NIÝETLENEN GAÝRY
MAŞYNLARYŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-056 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «UMUMY IŞLERE NIÝETLENEN
MAŞYNLARYŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-057 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «MEHANIKI ENJAMLARYŇ
ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-060 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «GURLUŞYK ÜÇIN METALDAN
GURLUŞYK GURNAMALRYŇ ÖNÜMÇILIGI; MERKEZI ÝYLADYŞYŇ
METALDAN SYGYMLARYNYŇ WE GAZANLARYNYŇ ÖNÜMÇILIGI »
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-063 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «GUÝMA» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-065 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «GARA METALLURGIÝA» GURAMANYŇ
ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-066 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «GAÝRY METAL DÄL MINERAL
ÖNÜMLERIŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-067 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «BETON, GIPS WE SEMENT
ÖNÜMLERINIŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-068 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «SEMENT, HEK WE GIPS ÖNÜMÇILIGI»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-069 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ÝAKYLAN TOÝUNDAN KERPIÇLER,
ÇEREPISALAR WE GURLUŞYK ÖNÜMLERI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-072 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «AÝNA WE AÝNADAN ÖNÜMLERIŇ
ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-073 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «PLASTMASSA ÖNÜMLERINIŇ
ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-076 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «SABYN; ÝUWUJY, ARASSALAÝJY,
ÝALPYLLADYJY SERIŞDELERIŇ; PARFÝUMERIÝA WE
KOSMETIKISERIŞDELERIŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-078 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ESASY FARMASEFTIK ÖNÜMLERINIŇ
ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-080 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «AZOT DÖKÜNLERIŇ WE
BIRLEŞMELERIŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-081 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «SENAGAT GAZLARYNYŇ ÖNÜMÇILIGI;
GAÝRY ESASY ORGANIKI DÄL HIMIKI MADDALARYŇ ÖNÜMÇILIGI»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-082 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «NEBITI GAÝTADAN IŞLEMEK»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-083 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ÇAP ETMEKLIK IŞ I» GURAMANYŇ
ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-084 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ÇAP IŞLERI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-085 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «KAGYZDAN WE GATY KAGYZDAN
ÖNÜMLERIŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-086 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «KAGYZ WE GATY KAGYZ
ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-087 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «GURLUŞYK AGAÇ GURNAMALARYŇ
ÖNÜMÇILIGI, ÝYGNALÝAN AGAÇ BINALARYNY WE NEÇJARÇYLYK
ÖNÜMLERINI GOŞMAK BILEN» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ,
IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA
HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-090 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «DERI, DERIDEN ÖNÜMLERIŇ
ÖNÜMÇILIGI WE AÝAKGAP ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-091 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «EGIN-EŞIK ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ
ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-092 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «TRIKOTAŽ ÖNÜMLERIŇ ÖNÜMÇILIGI»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-094 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «SÜÝÜM EGIRME» GURAMANYŇ
ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-095 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «BUGA ÖWRÜP ARASSALANAN
HUMARLY IÇGILERIŇ ÖNÜMÇILIGI; ETIL SPIRTINIŇ ÖNÜMÇILIGI;
ÇAKYR ÖNÜMÇILIGI; PIWO ÖNÜMÇILIGI; MINERAL SUWLARYŇ WE
BEÝLEKI HUMARSYZ IÇGILERIŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ
ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-096 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ŞEKER ÖNÜMÇILIGI KAKAO,
ŞOKOLAD WE ŞEKERLI KONDITER ÖNÜMLERINIŇ ÖNÜMÇILIGI; ÇÖREK
WE UZAK WAGYT SAKLANMAÝAN UNDAN KONDITER ÖNÜMLERINIŇ
ÖNÜMÇILIGI; UZAK WAGYTLAP SAKLANÝAN GURY ÇÖREK-BULKA
ÖNÜMLERIŇ WE UNDAN KONDITER ÖNÜMLERIŇ ÖNÜMÇILIGI;
MAKARON ÖNÜMLERIŇ ÖNÜMÇILIGI; ÇAGA IÝMITINIŇ ÖNÜMÇILIGI»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-098 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «UN ÜWEÝÄN, ÝARMA ÖNÜMLERINI
ÖNDÜRÝÄN SENAGATYŇ ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ
(HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE
SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-099 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «SÜÝIT ÖNÜMLERIŇ ÖNÜMÇILIGI»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-100 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ÖSÜMLIK WE MAL ÝAGLARYNYŇ
ÖNÜMÇILIGI» GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR
BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-101 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «KARTOŞKANY, MIWELERI WE GÖK
ÖNÜMLERI GAÝTADAN IŞLÄP TAÝÝARLAMAK WE KONSERWIRLEMEK»
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-102 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «GAÝTADAN IŞLENILIP ÖNDÜRILEN WE
KONSERWIRLENEN BALYKLAR WE DEŇIZ ÖNÜMLERI» GURAMANYŇ
ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–IOK-103 IŞLERIŇ ESASY GÖRNÜŞI BILEN «ET WE ET ÖNÜMLERINIŇ ÖNDÜRILIŞ I» 
GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ)
ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT-Býujet BÝUJET EDARALARYŇ HARAJATLARY BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma №RPT-TDE TÄJIRÇILIK DÄL EDARALARYŇ HARAJATLAR
BARADA HASABATY
2015-nji ýyl üçin
Forma №RPT-ÄK ÄTIÝAÇLANDYRYŞ GURAMASYNYŇ
HARAJATLARY BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin
Forma № RPT–ES HEREKETE GIRIZILEN MAŞYNLARYŇ, ENJAMLARYŇ, ULAG SERIŞDELERIŇ,
ESBAPLARYŇ DÜZÜMI BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin