Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

Usulyýet | Statistik klassifikatorlar  

Klassifikatorlar

 

1. YKDYSADY IŞLERIÑ GÖRNÜŞLERINIÑ DÖWLET KLASSIFIKATORY (YIGDK) - REV 2 

2. YKDYSADY IŞLERIŇ GÖRNÜŞLERINIŇ DÖWLET KLASSIFIKATORYNYŇ Rev2 WERSIÝASYNY PEÝDALANMAK BOÝUNÇA USULY GÖRKEZMELER

  ÖLÇEG BIRLIKLERINIŇ DÖWLET KLASSIFIKATORY

 

3. TÜRKMENISTANYŇ IŞLERINIŇ DÖWLET KLASSIFIKATORY

 

4. TÜRKMENISTANYŇ HOJALYKLARYNYŇ ÝAGDAÝYNYŇ ÜÝTGEÝŞINIŇ DÖWLET KLASSIFIKATORY

 

5. TÜRKMENISTANYŇ GURAMAÇYLYK-HUKUK GÖRNÜŞLERINIŇ  DÖWLET KLASSIFIKATORY

6.  ÖNÜMLERIŇ  (HARYTLARYŇ WE HYZMATLARYŇ)  DÖWLET KLASSIFIKATORY - CPA 2008

7.  TÜRKMENISTANYŇ IŞÇILERINIŇ HÜNÄRLERINIŇ WE GULLUKÇYLARYNYŇ WEZIPELERINIŇ DÖWLET KLASSIFIKATORY 

8. NIÝETLENIŞI BOÝUNÇA SARP EDIŞ HARYTLARY WE HYZMATLARY ÜÇIN ÇYKDAJYLARYŇ DÖWLET KLASSIFIKATORY

 

9. DÜNÝÄ  ÝURTLARYNYŇ  WE  WALÝUTALARYŇ DÖWLET  KLASSIFIKATORY

 

10. TÜRKMENISTANYŇ KÄRHANALARYNYŇ GÖRNÜŞLERINIŇ DÖWLET KLASSIFIKATORY

11. TÜRKMENISTANYŇ EÝEÇILIK GÖRNÜŞLERINIŇ DÖWLET KLASSIFIKATORY

 

12. TÜRKMENISTANYŇ ILAT BARADAKY MAGLUMATLARYŇ DÖWLET KLASSIFIKATORY 

 

13.  TÜRKMENISTANYŇ SENAGAT ÖNÜMLERINIŇ SANAWY (PRODTM)

 

14.  HYZMATLARYŇ KLASSIFIKATORY 

 

15.  TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADY SEKTORLARYNYŇ DÖWLET KLASSIFIKATORY