Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

Usulyýet  

Döwlet statistik hasabatynyň formalary

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojalyk subýektleriniň statistik  hasaba alyş kartoçkasy  

 Gollanma 

Işleýän hususy telekeçiniň statistik hasaba alnyşynyň kartoçkasy 

Gollanma  

Forma № 1-MHI (ýyllyk)

Gollanma

Forma № 1-MHI (çärýeklik)

Gollanma

Hojalyk subýektleriň ygtyýarlandyrylan işi  barada hasabat

Gollanma

 Kärhananyň maliýe-hojalyk işleri barada hasabat 

Gollanma

 Köpçülıkleýın  ýerleşdırme  serışdänıň işi  barada hasabat 

Gollanma