Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

Türkmenistanyň we onuň sebitleriniň ykdysady-geografik häsiýetnamasy | Esasy sosial-ykdysady görkezijiler  

Türkmenistan boýunça bölek satuw söwdasynda awtomobil serişdeleriniň ortaça bazar nyrhlary

“Bölek satuw söwdasynda awtoulag serişdeleriniň ortaça bazar nyrhlary” atly ýygyndy çärýekleýin göýberilýär. Ol awtoulaglaryň goýberilen ýyllaryna we kysymlaryna görä nyrhlaryny öz içine alýar

       

 

               2017 ýyl

             

                2016 ýyl

 

                2015 ýyl

                2014 ýyl

2013 ýyl

2012 ýyl

2011 ýyl

                2010 ýyl