Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

Türkmenistanyň we onuň sebitleriniň ykdysady-geografik häsiýetnamasy  

Türkmenistanyň sosial-ykdysady ösüşiniň esasy görkezijileri