Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

Hünär derejesini ýokarlandyrmak  

Вoş iş orunlary

Kompýuter tehnologiýalary müdirligi üçin

 

  Talap   edilýär

 MS Access we SQL Serverden peýdalanmak bilen müçderi-serwer programmasyny işläp taýýarlamak endikleri bolan programmaçy gerek.
     Bellik: Programma düzmegiň goşmaça dilleriniň bilinmegi mübäreklenýär.
Telefon:  94-15-48; 94-20-73; 94-09-53