Döwlet statistik hasabat formalarynyň sanawy

Döwlet statistiki hasabat formalary

1. Senagatyň statistikasy

Senagat önümi boýunça hasabatlary düzmek üçin umumy gollanma

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-balans

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-ö

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 2-ö

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 2-ýaer (gaz)

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 3-ng (gaz)

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 3-ng (nebit)

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 3-ö

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 4-ö

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 23-e

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 24-e

Ýyllyk

Seretmek

Forma № K-2

Ýyllyk

Seretmek

Forma №1-d

Ýyllyk

Seretmek

Forma №1-kb

Ýyllyk

Seretmek

Forma №  1-ht

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 2-gb

Çärýeklik

Seretmek

Forma №K-3

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 1-ön

Aýlyk

Seretmek

Forma № 1-sgdsm

Aýlyk

Seretmek

Forma № 2-ng

Aýlyk

Seretmek

Forma № 3-gb

Aýlyk

Seretmek

Forma № K-1

Aýlyk

Seretmek

Forma №1-balyk

Aýlyk

Seretmek

Forma № 2-energo

Aýlyk

Seretmek

Forma № 2-gaz

Aýlyk

Seretmek

Forma № 2-lagym

Aýlyk

Seretmek

Forma № 2-suw geçiriji

Aýlyk

Seretmek

2. Maýa goýumlarynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-sýyjg

Ýyllyk

Seretmek

Forma №2-maýa goýum

Ýyllyk

Seretmek

Forma №4-dg

Ýyllyk

Seretmek

Forma №11

Ýyllyk

Seretmek

Forma №12-gurluşyk

Ýyllyk

Seretmek

Forma№18-dg

Ýyllyk

Seretmek

Forma №1-dg

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-maýa goýum

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-şýjg

Çärýeklik

Seretmek

Forma №2-dg (gurluşyk)

Çärýeklik

Seretmek

Forma №2-maýa goýum

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-dg

Aýlyk

Seretmek

Forma № 1-maýa goýum

Aýlyk

Seretmek

Forma №1- meýilnama

Aýlyk

Seretmek

Forma №1-şertnama

Aýlyk

Seretmek

Forma №2-hmd

Aýlyk

Seretmek

Forma №2-maýa goýum

Aýlyk

Seretmek

Forma №9-dg

Aýlyk

Seretmek

Forma №10-ot-iým

Ýyllyk

Seretmek

Forma №22

Ýyllyk

Seretmek

Forma №24-oh

Ýyllyk

Seretmek

Forma №29-oh

Ýyllyk

Seretmek

Forma №1-dayhan

Ýarym

Seretmek

Forma №1-meilnama

Çärýeklik

Seretmek

Forma №2-bagy-bossan

Çärýeklik

Seretmek

Forma №2-şkh

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 1-oh

Aýlyk

Seretmek

Forma №1-hyzmat (oba hojalygy)

Aýlyk

Seretmek

Forma №2-pagta

Aýlyk

Seretmek

Forma №6-meh

Aýlyk

Seretmek

Forma №11-dokun

Aýlyk

Seretmek

Forma №12-suwarys

Aýlyk

Seretmek

Forma №21-oba hojalyk nyrhlar

Aýlyk

Seretmek

Forma №1-owlak-guzy

Iki hepdelik

Seretmek

Forma №7-meh

Hepdelik

Seretmek

Forma №1-sürüm

Gündelik

Seretmek

Forma №1-taýýarlaýyş

Gündelik

Seretmek

Forma №2-taýýarlaýyş

Gündelik

Seretmek

Forma №8-ekiş

Gündelik

Seretmek

3. Oba hojalygynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-harajat

Ýyllyk

Seretmek

Forma №1-kärende

Ýyllyk

Seretmek

Forma №4-oh

Ýyllyk

Seretmek

Forma №6-şkh

Ýyllyk

Seretmek

Forma №7

Ýyllyk

Seretmek

Forma №9-ösümlikleri goramak

Ýyllyk

Seretmek

4. Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №3-ammar

Aýlyk

Seretmek

Forma № 1- kärende (döwlet emlägi)

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 1-söwda (ulag)

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-hususylaşdyrma

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-ygtyýarnama

Ýarym ýyllyk

Seretmek

Kartoçka

Ýarym ýyllyk

Seretmek

5. Maliýeniň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-bgç

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 3-ät

Ýyllyk

Seretmek

Forma №1-bgç

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-dgs

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-gazna (Altyn asyr)

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-gdi

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-km

Çärýeklik

Seretmek

Goşundy 1-km

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-mýeb

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-mys (saglygy goraýyş)

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-tbi

Çärýeklik

Seretmek

Forma №2-ät

Çärýeklik

Seretmek

Forma №2-gk

Çärýeklik

Seretmek

Forma №2-mýs_(oba hojalyk)

Çärýeklik

Seretmek

Forma №3-mýs (ş.Aşgabat)

Çärýeklik

Seretmek

Forma №5-myş_(sport)

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-ät

Aýlyk

Seretmek

Forma №1-mm

Aýlyk

Seretmek

Forma №1-pg

Aýlyk

Seretmek

Forma №1-mi

Aýlyk

Seretmek

Forma №1-ýeb

Aýlyk

Seretmek

Forma №2-km

Aýlyk

Seretmek

6. Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-ul (awtoulag)

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 41-garaýol

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 5-týa

Ýarym ýyllyk

Seretmek

Forma № 2 awto

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 2-demir

Çärýeklik

Seretmek

Forma 2-deňiz

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 2 – howa

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 2 - isu

Çärýeklik

Seretmek

Forma 4-DPT Turkmen

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 10-deňiz

Çärýeklik

Seretmek

Forma 65-isu туркм.

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 65-awto

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 65-demir

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 65-deňiz

Çärýeklik

Seretmek

Forma 13-aragatnaşyk

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 65-aragatnaşyk

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 1-ST

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1–ýuh

Aýlyk

Seretmek

Forma № 1-awto

Aýlyk

Seretmek

Forma 1-üstaşyr

Aýlyk

Seretmek

Forma № 2 – üstaşyr

Aýlyk

Seretmek

Forma № 3 – üstaşyr

Aýlyk

Seretmek

Forma 3 deňiz

Aýlyk

Seretmek

Forma № 10-demir

Aýlyk

Seretmek

Forma № 10-howa ýol

Aýlyk

Seretmek

Forma № 10isu

Aýlyk

Seretmek

Forma № 10-aragatnaşyk

Aýlyk

Seretmek

Forma № 11-turb

Aýlyk

Seretmek

Forma 61-isu

Aýlyk

Seretmek

Forma № 61-awto

Aýlyk

Seretmek

Forma № 61-demir

Aýlyk

Seretmek

Forma №61-deňiz

Aýlyk

Seretmek

Forma № 61- howa

Aýlyk

Seretmek

Forma № 61-turb

Aýlyk

Seretmek

Forma № 12-aragatnaşyk

Aýlyk

Seretmek

Forma № 1-innowasiýa

Ýyllyk

Seretmek

7. Maddy serişdeleriniň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-mb

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 4-üj

Ýyllyk

Seretmek

8. Innowasiýalaryň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

9. Daşary söwdanyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №2-birža

Ýyllyk

Seretmek

Forma 3.№1-ätiýaç

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-ulag

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-syýahatçy

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-g (tebigi gaz)

Aýlyk

Seretmek

Forma №1-e (elektrik energiýasy)

Aýlyk

Seretmek

Forma № 2-syýahatçylyk

Aýlyk

Seretmek

10. Içerki söwdanyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 3- sowda

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 6- sowda

Ýyllyk

Seretmek

Forma №12- sowda

Ýyllyk

Seretmek

Forma №1- hyzmat

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 2-sowda

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 1- söwda - A

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1- birža

Çärýeklik

Seretmek

Forma №1-sowda

Aýlyk

Seretmek

Gollanma №1- sowda (gosundy)

Aýlyk

Seretmek

Forma № 1-sse

Aýlyk

Seretmek

Forma № 3-birža

Aýlyk

Seretmek

Forma А

Aýlyk

Seretmek

11. Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy

Işgärleriň sanynyň we iş hakynyň statistikasy boýunça gollanma (.pdf)

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-hünär

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 1-z

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 1-z (işçi güýji)

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 1-z (jemleýji)

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 1-z (zähmet şertleri)

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 6-z (işgärler)

Ýyllyk

Seretmek

Forma № 5-z (işgärler)

Ýarym ýyllyk

Seretmek

Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş)

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 1-MÄ

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 2-z (işe ýerleşdiriliş)

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 4-z

Çärýeklik

Seretmek

Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş)

Aýlyk

Seretmek

Forma № 1-z (jemleýji)

Aýlyk

Seretmek

Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1

Aýlyk

Seretmek

Forma № 1-z (monitoring)

Aýlyk

Seretmek

Forma № 1-z

Aýlyk

Seretmek

Forma № 1- z (IH)

Bir wagtlaýyn

Seretmek

12. Öý hojalyklarynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-Subsidiýalar

Ýyllyk

Seretmek

13. Durmuş statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

13.1 Daş töweregi goramagyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

13.2 Bedenterbiýe we sport statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

13.3 Bilimiň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

13.4 Medeniýetiň we sungatyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

13.5 Ylymyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

13.6 Saglygy goraýşyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

13.8 Durmuş goraglylygynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

13.9 Ilatyň ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

14. Statistiki sanawlar

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma