Komitetiň Düzümi

www.stat.gov.tm

Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň sebitleýin müdirlikleri:

1. Aşgabat şäheriniň statistika müdirligi              2. Ahal welaýatynyň statistika müdirligi   
3. Balkan welaýatynyň statistika müdirligi          4. Daşoguz welaýatynyň statistika müdirligi
5.  Lebap welaýatynyň statistika müdirligi           6. Mary welaýatynyň statistika müdirligi


Komitetiniň guramaçylyk düzümi (.pdf)

Gözleg