Boş iş orunlary

www.stat.gov.tm

Вoş iş orunlary

Kompýuter tehnologiýalary müdirligi üçin

  Talap   edilýär

 MS Access we SQL Serverden peýdalanmak bilen müçderi-serwer programmasyny işläp taýýarlamak endikleri bolan programmaçy gerek.

     Bellik:

Programma düzmegiň goşmaça dilleriniň bilinmegi mübäreklenýär.

Telefon: 

94-15-48; 94-20-73; 94-09-53  

Gözleg