Boş iş orunlary

www.stat.gov.tm

Вoş iş orunlary

Kompýuter tehnologiýalary müdirligi üçin  Talap   edilýär


 MS Access we SQL Serverden peýdalanmak bilen müçderi-serwer programmasyny işläp taýýarlamak endikleri bolan programmaçy gerek.


     Bellik:


Programma düzmegiň goşmaça dilleriniň bilinmegi mübäreklenýär.


Telefon: 


94-15-48; 94-20-73; 94-09-53  


Gözleg