Türkmenistanyň sebitler boýunça administratiw-çäkleýin bölünişi

2017-njy ýylyň 1-nji ýanwary ýagdaýynaTürkmenistanyň sebitler boýunça administratiw-çäkleýin bölünişi

 Sebitler

Etraplar

Şäher-lerdäki etraplar

Şäherler

Şäher-çeler

Geňeşlik-ler

Oba ilatly ýerleri

Türkmenistan

47

8

51

60

505

1 718

Aşgabat şäheri

-

6

1

-

-

-

  welaýatlar:

Ahal

7

-

8

9

89

235

Balkan

6

2

10

13

33

112

Daşoguz

9

-

9

1

134

612

Lebap

14

-

15

23

106

                430

Mary

11

-

8

14

143

329

Gözleg